MENU

Svenska ägg

588
0

Översyn av formspråk, färg och foto som komplement till den befintliga profilen. I uppdraget ingick även grafisk form för tryck och digitala medier, samt att skapa en symbol för konceptet ”Kökets viktigaste råvara”.

Lewander & Co